Miesiąc temu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pojawiło się Białe Miasteczko 2.0, będące formą protestu medyków przeciw polityce rządu. W najbliższą sobotę 9 października w wielu miastach na terenie całego kraju, w tym we Wrocławiu, będą miały miejsce manifestacje solidarnościowe z protestem Pracowników Ochrony Zdrowia.

„Młodzi solidarnie z Protestem Medyków” – pod takim hasłem odbędzie się wrocławska manifestacja o charakterze apartyjnym.

„Niemalże miesiąc temu w Warszawie powstało Białe Miasteczko 2.0. Przez niemal miesiąc w namiotach czuwają dzielni Medycy walczący o lepsze jutro dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Pokażmy im, że nie są sami! Szczególnie młode pokolenie studentów – pokażmy, że nie są nam obojętne losy Polek i Polaków. Zapraszamy Was gorąco do wzięcia udziału w manifestacji, która przejdzie ulicami Wrocławia 9.10.21. Zabierajcie ze sobą kolegów, koleżanki, chłopaka, dziewczynę, rodzinę, sąsiadów! Bądźcie z nami! Potrzebujemy Waszego wsparcia tak, jak nigdy!” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.

Uczestnicy wrocławskiego protestu wyruszą na ulice miasta w sobotę (9 października) o godzinie 15:00, spod Pręgierza. Następnie przejdą ulicami: Świdnicką, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Grodzką, Nowy Targ, Oławską i ponownie Świdnicką, z powrotem pod Pręgierz.

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, które zostały skierowane do Premiera RP to:

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30%, dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80% od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje.

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

 

Foto: Facebook/Wspieram Protest Medyków