W czerwcu bieżącego roku Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował o projekcie, w ramach którego pl. Nowy Targ zamieni się w zieloną oazę. Jak się okazuje, to nie jedyny betonowy plac we Wrocławiu, który się zazieleni. Nowe rośliny pojawią się również na placu Wolności.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zieleni na pl. Wolności. Będziemy projektować to zadanie przy okazji projektu remontu odwodnienia. Planujemy wprowadzić pnącza, które obrosną słupy oświetleniowe oraz drzewa w donicach. Plac Wolności z racji swoich funkcji reprezentacyjnych nie może przyjąć drzew osadzonych w gruncie na stałe – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Zmieni się również ulica Zamkowa – w planie są pnącza na słupach oświetleniowych rozszczelnienie nawierzchni między drzewami oraz nasadzenia krzewów. Rosnące tam obecnie drzewa zostaną prawdopodobnie wymienione na gatunki charakteryzujące się bardziej rozłożystymi koronami.

Jeżeli chodzi o pl. Nowy Targ, tam nasadzonych zostanie ponad 63 tysiące roślin. Zanim jednak pojaw się zieleń, konieczna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki, a także działania związane z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk