Między lipcem a październikiem herpetolodzy będą odławiać ozdobne żółwie z wrocławskiej Fosy Miejskiej. Jest to część projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w odpowiedzi na zagrożenie, jakie ten inwazyjny gatunek niesie dla przyrody i człowieka.

W ramach działań, za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, w Fosie Miejskiej umieszczone zostaną pułapki plażowiskowe, w które chwytane będą żółwie, głównie czerwonolice. Pułapki będą regularnie kontrolowane przez członków Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, którzy w ubiegłych latach prowadzili monitoring żółwi w fosie.

Jak tłumaczy Aleksandra Kolanek, prezes Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, żółwie te są zagrożeniem zarówno dla rodzimej przyrody, jak i dla człowieka. Inwazyjne żółwie są nie tylko bardzo żarłoczne i trzebią populacje płazów, bezkręgowców czy ryb, ale także są źródłem licznych patogenów, zagrażających m.in. ptakom gniazdującym na ziemi.

„Poza terenami miejskimi wypierają też rzadkiego i zagrożonego żółwia błotnego – jedyny naturalnie występujący polski gatunek. Wraz ze zmianami klimatu rośnie zagrożenie, że obce żółwie zaczną się w polskich warunkach rozmnażać. Udanego lęgu jeszcze nie udało nam się potwierdzić, ale takie próby już były podejmowane” – zauważyła Kolanek.

Prezes Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX dodała również, że żółwie trafiają do środowiska w wyniku niewiedzy właścicieli, ponieważ kupują je jako urocze żółwiki wielkości pięciozłotówki, które jak się z czasem okazuje szybko rosną i sprawiają coraz więcej problemów hodowlanych. Wówczas są „uwalniane” do środowiska naturalnego, co jest niezgodne z prawem, a w dodatku nie jest dobre ani dla przyrody, ani też dla samych żółwi.

Dlatego też, w trosce o ich dobro, po odłowieniu zostaną umieszczone w uprzednio przygotowanych dla nich miejscach. Jak zapewniła Aleksandra Kolanek, żaden żółw nie zginie w wyniku realizacji projektu, ponieważ trafią one do azylu, gdzie dożyją bezpiecznie reszty swoich dni, a przy okazji nasza przyroda też będzie bezpieczniejsza.

TH NATRIX zaapelowało jednocześnie o zgłaszanie informacji dotyczących zaobserwowanych żółwi przez specjalny FORMULARZ. Nie trzeba przy tym znać się na gatunkach żółwi, gdyż po załączeniu do formularza zdjęcia, żółwia zidentyfikują specjaliści z Fundacji Epicrates.

W ten sposób powstanie baza, która w przyszłości ma przydać się organom ochrony przyrody w Polsce oraz władzom samorządowym. Projekt, koordynowany przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w kilku lokalizacjach w Polsce, ma zakończyć się eksperckim opracowaniem wytycznych dla gmin, które w przyszłości będą zobowiązane do humanitarnego usuwania gatunków inwazyjnych ze środowiska naturalnego.

Źródło: PAP
Foto: Facebook/Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX - Bartek Gorzkowski