Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod koniec stycznia bieżącego roku w stolicy Dolnego Śląska zatrzymany został obywatel Ukrainy, który działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, planował podjęcie działań zmierzających do podpalenia poszczególnych obiektów na terenie miasta Wrocławia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Wobec powyższego 31 stycznia 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe w niezbędnym zakresie, podczas których zatrzymali ob. Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania, jak również należącego do niego bagażu, ujawniając dowody planowanego przestępstwa – informuje ABW.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zarzucone czyny podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.

 

Foto: mat. ABW