Trybunał Konstytucyjny opublikował dziś uzasadnienie do wyroku z 22 października ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Skutkiem są spontaniczne marsze kobiet, które odbędą się w całej Polsce.

Pod koniec 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją.

Dziś wydane zostało uzasadnienie tej decyzji. Jeden z jego fragmentów brzmi następująco:

„Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość; nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich, każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Taką samą wartość ma życie człowieka przed narodzeniem, życie człowieka młodego i pełnego sił oraz życie człowieka starszego. Na tym fundamencie cywilizacji ludzkiej opiera się polski system prawny. Przerwanie ciąży jednocześnie wiąże się z pozbawieniem dziecka jego życia. Przesłanka eugeniczna zabijania dzieci nienarodzonych jest z tym fundamentem sprzeczna. Niezgodny z Konstytucją jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny”.

Reakcja kobiet na uzasadnienie wyroku była natychmiastowa, w wielu miastach odbędą się dziś spontaniczne spacery.

We Wrocławiu kobiety spotkają się w środę o godz. 19:00, pod pręgierzem, przy Ratuszu.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu