O planie na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu, który miałby mieścić się przy ul. Szwajcarskiej, informowaliśmy w czerwcu 2021 roku. Jednak przetarg nie zakończył się sukcesem, a PSZOK nie powstał. Po kilkunastu miesiącach spółka Wrocławskie Inwestycje podjęła kolejną próbę znalezienia wykonawcy inwestycji.

PSZOK-i to punkty, w których można bezpłatnie i bezpiecznie pozbywać się odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów remontowych i budowlanych, opon, smarów czy olejów.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 8 marca 2023 roku o godz. 09:00. Zwycięska firma będzie zobowiązana do zrealizowania inwestycji w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obecnie we Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

  • ul. Kazimierza Michalczyka 9, czynny od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 17:00, w soboty – od 8:00 do 16:00,
  • ul. Janowska 51, czynny od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00, w wybrane soboty – od 7:00 do 15:00.

 

Foto: mat. Ekosystem