W poniedziałek (16 stycznia) rozpoczął się nabór do programu sportowego skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego. Jego głównym założeniem jest budowa parków rowerowych służących do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze górskim. W planach jest stworzenie trzydziestu tego typu parków na terenie Dolnego Śląska. Program wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dolnośląskie Parki Rowerowe to miejsca, w których dzieci i młodzież szkolna, a także wszyscy mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z przygotowanych tras. Parki Umiejętności dostosowane będą do różnych grup wiekowych i uzupełnią istniejącą już rowerową infrastrukturę w postaci singletracków czy innych oznakowanych i utrzymywanych tras rowerowych. Inwestycja przyczyni się, do popularyzacji kolarstwa górskiego, poprawi jakość i bezpieczeństwo szkolenia dzieci i młodzieży oraz pozytywnie wpłynie na rozwój talentów sportowych – wyjaśnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowy program będzie realizowany i finansowany wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki i zaplanowany jest na lata 2023–2024. W ramach programu planuje się budowę 30 obiektów, na terenie których znajdą się:

  • trasy typu ‘single track’ o długości min 250m,
  • trasy pump track o długości min 120m,
  • trasy pump mini o długości min. 50m i max. 100m,
  • placu manewrowego o naturalnej nawierzchni,
  • wiaty oraz oświetlenia trasy głównej i placu manewrowego.

Nabór do programu potrwa do 31 marca 2023 roku. Do kryteriów oceny zaliczają się m.in. opinia Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, uzasadnienie realizacji inwestycji wraz z planem szkolenia sportowego czy sposób wykorzystania ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej działających na terenie gminy.

Szacowany koszt budowy każdego z parków  wynosi około 900 tys. zł brutto, z czego Województwo Dolnośląskie i Ministerstwo Sportu i Turystyki finansują po 33% wartości inwestycji, a pozostała część to środki własne gminy.

 

Wizualizacje: mat. prasowe UMWD