Aktualnie na terenie Wrocławia działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystko wskazuje na to, że w mieście pojawi się trzeci tego typu punkt, który powstanie przy ul. Szwajcarskiej.

PSZOK-i to punkty, w których można bezpłatnie i bezpiecznie pozbywać się odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów remontowych i budowlanych, opon, smarów czy olejów.

We wtorek 15 czerwca, spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu, który będzie mieścił się przy ul. Szwajcarskiej.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 1 lipca 2021 roku o godz. 09:00. Zwycięska firma będzie zobowiązana do zrealizowania inwestycji w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obecnie we Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

  • ul. Kazimierza Michalczyka 9, czynny od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 17:00, w soboty – od 8:00 do 16:00,
  • ul. Janowska 51, czynny od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00, czynny również w wybrane soboty.
Foto: Facebook/Ekosystem