O planie na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu, który miałby mieścić się przy ul. Szwajcarskiej, informowaliśmy w czerwcu 2021 roku. Jednak przetarg nie zakończył się sukcesem, a PSZOK nie powstał. Po kilkunastu miesiącach spółka Wrocławskie Inwestycje podjęła kolejną próbę znalezienia wykonawcy...