Korzystając z prawa pierwokupu, Gmina Wrocław kupiła dawny Pałac Schaffgotschów przy ul. Kościuszki 34. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, budynek kupiony za 9 150 000 zł, ma docelowo służyć wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Aktualnie trwa przygotowywanie koncepcji zagospodarowania Pałacyku.

Aktualnie, na terenie Pałacyku działalność prowadzi około 30 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych.

– Chcemy, aby docelowo obiekt służył wszystkim mieszkańcom z przeznaczeniem na funkcje znajdujące się w kompetencjach Departamentu Spraw Społecznych. Aby to było możliwe, jako nowy właściciel Pałacyku, musimy w pierwszej kolejności przygotować koncepcję funkcjonalną dla tego miejsca – przeanalizować całą dokumentację obiektu oraz przygotować wariantowe. Szacujemy, że prace te potrwają ok. półtora roku – wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego UM Wrocławia.

Obiektem zainteresowała się galeria BWA, która ze względu na zły stan techniczny swojej dawnej siedziby, a mianowicie pałacu Pałacu Hatzfeldów, w 2019 roku została przeniesiona na Dworzec Główny. Dyrektor BWA Wrocław napisał list do prezydenta Wrocławia, w którym poruszył możliwość ulokowania nowej siedziby galerii właśnie w Pałacu Schaffgotschów.

– Nie bez znaczenia jest też aspekt lokalizacji samego Pałacyku, znajdującego się w niewielkiej odległości od Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, gdzie ulokowana była pierwsza stała siedziba BWA Wrocław, a dziś znajduje się galeria SIC!. W niewielkiej odległości znajdują się także pozostałe galerie naszej instytucji, czyli galeria Dizajn oraz Studio. Mając na względzie wszystkie powyższe argumenty, zwracam się z prośbą o przeznaczenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 34 na cel ulokowania tam nowej, największej siedziby BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, która będzie istotnym krokiem dla całej instytucji, umożliwiającym rozwój działalności artystycznej, jak i aktywności popularyzujących sztukę współczesną oraz promocję Wrocławia poprzez rozwijanie działalności kulturalnej. Chciałoby się aż powiedzieć: »z Pałacu do Pałacyku!«” – napisał we fragmencie listu dyrektor BWA, Maciej Bujko.

Na ten moment nie wiadomo, z jaką decyzją miasta spotka się propozycja dyrektora BWA.

O istotnych szczegółach postępowania zmierzającego do realizacji docelowego planu dla tego lubianego przez wrocławian miejsca będziemy na bieżąco informować – podsumował Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego UM Wrocławia.

Historia pałacyku przy ul. Kościuszki.

 

Foto: Zbiory Fotopolska