28 lis 2021

Od dziś nad turystyką we Wrocławiu będzie czuwać WROt. 

W poniedziałek 8 listopada we wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną. Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Wrocław chce zabiegać o turystów jeszcze skuteczniej, co szczególnie ważne dla branży, która mocno odczuła skutki pandemii.

Wrocław z tytułem Miasta Sprawiedliwości Naprawczej  – jako pierwsze miasto w Polsce i 10. na świecie. 

Wrocław, jako miasto mostów, Miasto Spotkań, niejednokrotnie dowiódł, że jest również miejscem dialogu, a podmiotowość i partycypacja obywatelska to fundamenty, na których jest budowany. Od lat wspierane są tu różnorodne działania, których wspólnymi celami są dialog, podmiotowość i nawiązywanie relacji. Prężnie działają tu organizacje zrzeszające…

1 listopada na wrocławskich drogach rozpoczął się sezon zimowy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku zwiększony został zakres terenów objętych zimowym utrzymaniem. Obszar oczyszczanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wydzielonych ścieżek rowerowych wzrósł o ponad 100 tys. m2. Powierzchnia oczyszczanych parkingów to blisko 10 tys. m2 więcej, przybyło też 36 przystanków komunikacji miejskiej. Planowanym zimowym oczyszczaniem objętych…

WordPress Theme built by Shufflehound.