Wrocławianie uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, a przy tym dbać o swoje najbliższe otoczenie. Ekosystem, jak co roku, zaprasza do udziału w społecznych akcjach sprzątania świata. Spółka nie tylko odbierze odpady ze wskazanego miejsca, ale także zapewni bezpłatne worki oraz rękawice.

Zbiórki śmieci organizują rady osiedla, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, placówki oświatowe i firmy. Tylko w 2023 roku we Wrocławiu zorganizowano 144 takie akcje, a uczestniczyło w nich 7800 ochotników. Łącznie zebrano ponad 2000m³ odpadów zmieszanych, co w przybliżeniu odpowiada 142 kontenerom na odpady wielkogabarytowe. Najchętniej sprzątane były nabrzeża Odry i okoliczne tereny zielone. W top 3 najchętniej wybieranych miejsc w ubiegłym roku znalazły się wały między Mostami Trzebnickimi i Warszawskimi, nabrzeże na Biskupinie między Aleją Wielkiej Wyspy a Jazem Opatowickim oraz Wzgórze Gajowe.

Mimo, że międzynarodowa kampania sprzątania świata została zainicjowana w Australii ponad 30 lat temu, przyjęła się na tyle dobrze, że od lat tego typu akcje prowadzone są przez cały rok.

Pierwsze sprzątanie odbyło się już w styczniu. Tylko w pierwszym kwartale tego roku uda nam się wesprzeć ponad 20 społecznych zbiórek śmieci. W niektórych z nich uczestniczyło 10 osób, w innych nawet 200 – mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy Ekosystem. – Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zorganizować społeczne sprzątanie i zbadać o swoje najbliższe otoczenie. Oferujemy pomoc w odbiorze odpadów, dostarczeniu rękawic i worków. Wystarczy zgłoszenie – dodaje.

Osoby zainteresowane organizacją akcji sprzątania świata w swojej okolicy mogą zgłaszać się do spółki Ekosystem za pośrednictwem maila: edukacja@ekosystem.wroc.pl.

W wiadomości należy wskazać:

  • termin sprzątania,
  • orientacyjną liczbę osób uczestniczących w sprzątaniu,
  • miejsce sprzątania i miejsce odbioru odpadów po zakończonej akcji (co ważne, do miejsca odbioru musi prowadzić ogólnodostępna droga dojazdowa),
  • osobę do kontaktu i numer telefonu kontaktowego.

Wykonawcy odpowiadający za realizację umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbiorą zebrane śmieci ze wskazanego miejsca. Ekosystem poza zagwarantowaniem odbioru odpadów udostępnia bezpłatne worki na odpady (na odpady zmieszane – worki czarne oraz selektywne: tworzywa sztuczne i metal – worki żółte, szkło – worki zielone, odpady zielone – worki brązowe) oraz rękawice. W ustalonym terminie będą do odbioru w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Michalczyka 9 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00).

Ekosystem odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wrocław. Spółka odpowiedzialna jest za organizację przetargów dot. m.in. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wrocław, a także za nadzór nad prawidłową ich realizacją. Do jej zadań należy całoroczne utrzymanie czystości i porządku we Wrocławiu, a także analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w stolicy Dolnego Śląska.

 

Foto: Pixabay