Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na budowę trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno. Buspas powstanie w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą, a w ramach prac przebudowane zostaną ulice: Bardzka, Buforowa oraz Kajdasza.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, w ramach zadania planowane są m.in.:

 • dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień,
 • budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej,
 • rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej,
 • budowa odwodnienia,
 • budowa oświetlenia,
 • rozbudowa sygnalizacji świetlnej,
 • przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej,
 • budowa przystanków,
 • przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową,
 • przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej,
 • zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia).

Buspas będzie przebiegał na wydzielonym terenie, począwszy od skrzyżowania z ul. Świeradowską do nowej pętli przy Kajdasza, przecinając istniejącą linie PKP nr 285 w poziomie jezdni. Geometria trasy, jak i pętli została zaprojektowana w sposób, który w razie powstania w przyszłości takiej możliwości pozwoli dodać szyny tramwajowe i trakcję tramwajową – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 3 listopada 2022 roku.