Znany jesyt już harmonogram przejazdów SZOP-ów w 2024 roku. Usługa wróciła z początkiem listopada i cieszy się rosnącą popularnością. To świetny sposób, by po świętach oddać niepotrzebny sprzęt elektroniczny oraz inne odpady problemowe.

Samochody Zbierające Odpady Problemowe nazywane w skrócie SZOP-ami wróciły na ulice Wrocławia w listopadzie wraz z nowymi umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów. To prosty sposób, by oddać odpady, których nie można wyrzucać do przydomowych pojemników. Tym bardziej, że nie każdy ma możliwość, by zawieźć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

– Wrocławianie coraz chętniej korzystają z tej możliwości – tylko w listopadzie, pierwszym miesiącu obowiązywania usługi, oddaliśmy w ten sposób już 7,5 tony kłopotliwych odpadów – mówi Aleksandra Palus, rzeczniczka prasowa Ekosystem.

Gdzie można spotkać SZOP-a?

Harmonogram na cały 2024 rok jest już dostępny na stronie Ekosystem. Zbiórka prowadzona jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 16:00 do 20:00. Busy zatrzymują się w wyznaczonych, łatwo dostępnych lokalizacjach dwa razy w miesiącu w przypadku każdego osiedla. Postoje trwają godzinę, jednak w sytuacji zapełnienia pojazdu, mogą zostać skrócone.

Co można oddać?

– Często po świętach mamy sporo nieużywanej, niesprawnej elektroniki niewielkich gabarytów czy małego sprzętu AGD – w prosty sposób możemy je oddać właśnie do SZOP-a – mówi Aleksandra Palus, rzeczniczka prasowa Ekosystem.

Poza niewielkimi elektroodpadami SZOP-y przyjmują też zużyte żarówki, świetlówki, resztki farb, opakowań po farbach, baterie i akumulatory, a także przeterminowane leki. Można do nich oddać chemikalia – rozpuszczalniki, przeterminowane oleje z silników samochodowych, detergenty, kleje i opakowania po klejach, lepiszcze i żywice, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze jadalne, tusze, tonery do drukarek i termometry rtęciowe.

Warto przypomnieć, że płyny (oleje, środki ochrony roślin czy farby) i leki są przyjmowane wyłącznie w szczelnych opakowaniach, zapobiegających przeciekaniu. Muszą posiadać oryginalne etykiety umożliwiające ich identyfikację. Obsługa SZOP-a może odmówić przyjęcia odpadów w sytuacji, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że nie pochodzą one z gospodarstwa domowego.

Jeśli nie SZOP, to co?

Poza SZOP-ami, odpady problemowe wrocławianie cały czas mogą oddawać do PSZOK-ów. We Wrocławiu funkcjonują dwa takie eko-punkty przy ulicy Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51. Można do nich przywieźć odpady, których nie zabiera SZOP, m.in. duże elektrośmieci, gruz poremontowy, papę porozbiórkową, gaśnice, opony, gabaryty (np. meble, materace i dywany) czy tekstylia.

Trwają prace nad uruchomieniem trzeciego wrocławskiego PSZOK-u. Nowy eko-punkt zlokalizowany przy ul. Szwajcarskiej zostanie udostępniony mieszkańcom w 2024 roku.

Na stronie Ekosystem zamieszczono też harmonogramy wywozu odpadów dla domków jednorodzinnych na cały 2024 rok. Wystarczy wygenerować plik dla swojej nieruchomości. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych mogą sprawdzić harmonogram wywozu odpadów dla swojej lokalizacji po wpisaniu w wyszukiwarkę na stronie Ekosystem swojego adresu.

Całoroczne harmonogramy pracy SZOP-ów dla poszczególnych dzielnic: https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/szop1/

Harmonogramy dla domków jednorodzinnych:

Wszystkie harmonogramy: https://ekosystem.wroc.pl/gospodarowanie-odpadami/harmonogram-wywozu-odpadow/

Wyszukiwarka dla nieruchomości wielolokalowych dostępna jest na stronie: https://ekosystem.wroc.pl/gospodarowanie-odpadami/harmonogram-wywozu-odpadow/

 

Foto: mat. prasowe