21 kwietnia 2021 roku do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wpłynął wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej 21-23, a mianowicie słynnego Solpolu. Wniosek złożony przez spółkę Polsat Nieruchomości został już przeanalizowany, podjęto również decyzję w jego sprawie.

Informacje o możliwym wyburzeniu Solpolu pojawiały się już od dłuższego czasu, ale mieszkańcy uważający go za perełkę wrocławskiej architektury próbowali do tego nie dopuścić. Pierwszą z prób ratowania budynku było złożenie wniosku o uznanie Solpolu za zabytek. Wojewódzka Konserwator Zabytków uznała jednak, że nie przedstawia on wartości historycznej, w związku z czym jej decyzja w tej kwestii była negatywna.

Kolejną inicjatywą podjętą przez zwolenników oryginalnego budynku była petycja o objęcie ochroną budynku Domu Handlowego Solpol we Wrocławiu oraz zawieszenie postępowania w sprawie wydania przez władze miasta pozwolenia na rozbiórkę budynku. Autor petycji podkreślał, że „budynek Solpolu pojawia się w publikacjach o polskiej architekturze jako najbardziej wyrazisty przykład postmodernizmu. Odwaga, śmiałość, różnorodność to wartości łączące Solpol i Wrocławian. Budynek oddaje charakter miasta i jego mieszkańców. To nasza tożsamość, to część współczesnego Wrocławia. To ważny ślad historii, który wrósł w krajobraz ulicy Świdnickiej i powinien pozostać jako ważny punkt na mapie Wrocławia.”

Pomimo tego, wniosek o rozbiórkę został rozpatrzony na korzyść spółki Polsat Nieruchomości, a 30 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał pozytywną decyzję w tej sprawie. Wszystko wskazuje więc na to, że już niebawem z ul. Świdnickiej zniknie wzbudzający tak wiele emocji Dom Handlowy Solpol.

Foto: Zbiory Fotopolska / GUNB