W grudniu 2019 roku Rada Wrocławia przyjęła budżet na 2020 rok. 5 mld 331 mln złotych zaplanowano w budżecie na obecny rok we Wrocławiu. Wynoszący nieco ponad 321 mln zł deficyt ma być sfinansowany z kredytów. Na inwestycje przeznaczono 800 mln zł.

Za projektem wrocławskiego budżetu głosowali radni rządzącej we Wrocławiu Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (24 głosów).

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej dochody w przyszłym roku wyniosą 5 mld,331 mld zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości ponad 5 mld,621 mln zł. Deficyt wyniesie ponad 321 mln zł, a łączne zadłużenie miasta na koniec 2020 r. to ponad 3 mld zł.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawiając projekt budżetu przekonywał, że musi on nosić charakter prorozwojowy. „To budżet optymalny, prorozwojowy i bezpieczny dla mieszkańców Wrocławia” – mówił prezydent Wrocławia na posiedzeniu Rady.

Prezydent zaznaczył, że najwięcej, czyli ponad 1,4 mld zł Wrocław wyda na edukację – koszty te będą wyższe od tegorocznych.

Na inwestycje strategiczne, czyli ważne dla całego Wrocławia, miasto wyda w 2020 roku 800 mln zł. Wśród takich inwestycji największa część pieniędzy zostanie zaplanowana na budowę TAT na Nowy Dwór i linii tramwajowej na Popowice. W planach jest również dokończenie budowy obwodnicy Leśnicy oraz przebudowa placówek oświatowych.

Na transport i inwestycje drogowe w budżecie przeznaczono prawie 1,1 mld zł, a na komunikację zbiorową 468 mln zł.

Prezydent Wrocławia również uwzględnił w budżecie propozycje innych radnych. Dotyczy to takich inwestycji jak uruchomienie większej ilości gabinetów stomatologicznych przy szkołach oraz przeznaczenie 600 tys. zł na program „Wrocław dba o seniora”.

Podczas posiedzenia uchwały budżetowej odrzucone były wszystkie z 24 poprawek do budżetu zgłoszonych przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one m.in. budowy i rozbudowy szkół oraz budowy innych inwestycji infrastrukturalnych. Żaden z ich projektów nie został przyjęty.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Fotopolska