Kilka dni po napisaniu naszego artykułu o zaniedbanym stanie Wzgórza Partyzantów, wrocławski magistrat publicznie udostępnił plan pierwszej fazy rewitalizacji Wzgórza.

Magistrat planuje urządzić w tym miejscu współczesne i ogólnodostępne centrum kultury, w związku z czym zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w dyskusji na ten temat w środę, 12 lutego o godzinie 17.00 w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8B.

Jak pisaliśmy wcześniej, obecnie Wzgórze Partyzantów stanowi zapomnianą przez miasto ruinę, która po 2 latach od wygrania burzliwej sprawy w sądzie została tylko zabezpieczona ogrodzeniem. Aczkolwiek, pod koniec stycznia 2020 roku, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział, że ruina doczeka się remontu i już w tym roku mieszkańcy Wrocławia będą mogli widzieć postępy prac.

Pierwsza faza rewitalizacji ma na celu odrestaurowanie kolumnady z fontanną, reduty oraz dawnej restauracji. Wzgórze Partyzantów ma odzyskać dawny blask. Cały plan rewitalizacji Wzgórza, urzędnicy określili mianem “Bastion Otwarty”.

W zamyśle władz Wrocławia jest, aby dziedzictwo tego miejsca jak najlepiej służyło wrocławiankom i wrocławianom, a sama przestrzeń stała się centrum wydarzeń artystycznych, ale przede wszystkim – na nowo tętniła, przez cały rok życiem” – zapowiedzieli autorzy projektu.

Zapowiedziany przez urząd projekt ma na celu przywrócić przedwojenny charakter Wzgórza Partyzantów w taki sposób, aby miejsce znowu tętniło życiem i stało się nową przestrzenią dla artystów oraz działaczy kultury, którzy mogliby tutaj w pełni się rozwijać. Według pomysłu autorów projektu, nowe centrum kultury miejskiej ma być dostępnym dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Nie wyklucza się również, że Wzgórze będzie miejscem dla koncertów, wystaw, pokazów mody, kina w plenerze oraz innych wydarzeń o charakterze publicznym. Odrestaurowana kolumnada będzie pełniła funkcję sceny teatralno-operowej, na której artyści będą występować lub przedstawiać swoje dzieła sztuki.

Urzędnicy w swoim projekcie zadbali o to, aby Wzgórze Partyzantów było miejscem spotkań mieszkańców z różnych kręgów kulturowych. Według wstępnych założeń, Wzgórze będzie wyjątkowym miejscem na mapie Wrocławia, gdzie mieszkańcy będą mogli dyskutować o problemach Wrocławia, realizacji nowych programów miejskich, polityce kulturalnej miasta oraz finansowaniu nowych projektów rewitalizacyjnych miasta.

Według projektu Wzgórze będzie współpracować z innymi organizacjami kulturowymi, np. z Teatrem Capitol, Operą Wrocławską, Teatrem Lalek itd.

Jednak nie wiadomo na razie w jaki sposób Wrocław będzie finansować dane przedsięwzięcie. Tak jak pisaliśmy wcześniej, urzędnicy za pomocą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego planują pozyskać środki z międzynarodowego funduszu kulturowego “Fundusz Norweski”.

Redakcja Miejsca we Wrocławiu zachęca wszystkich mieszkańców Wrocławia do wzięcia udziału w dyskusji publicznej na temat przyszłości Wzgórza Partyzantów w środę 12 lutego, o godzinie 17:00 w Barbarze przy ulicy. Świdnickiej 8B. Nasi redaktorzy już zgłosili swój udział w tym wydarzeniu.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Fotopolska