Pomiędzy obecnym budynkiem Ossolineum a gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego na miejscu parkingu powstanie Muzeum Książąt Lubomirskich. Oddanie do użytku planowane jest w 2023 roku.

Obecnie ruszył konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej przyszłego muzeum, które zostało ogłoszone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Prace konkursowe można składać do 20 kwietnia.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji scenograficznej wystawy stałej, która zostanie zrealizowana w nowym, projektowanym obecnie budynku muzealnym. Nowa siedziba Ossolińskiego Muzeum Książąt Lubomirskich będzie mieściła się pomiędzy ulicą Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim.

W maju 2018 roku konkurs na projekt architektoniczny muzeum wygrała warszawska pracownia architektoniczna WXCA, która przygotowała już także projekt budowlany. Nowe muzeum będzie posiadać pięć kondygnacji, parking podziemny oraz część magazynową. Wystawa stała będzie się mieściła na pierwszym piętrze budynku. W najbliższych miesiącach Ossolineum zamierza wystąpić o pozwolenie na budowę.

Jak poinformował Michał Bieniek z Fundacji Art Transparent, projekt koncepcji wystawy stałej ma zawierać wstępne projekty gablot ekspozycyjnych i elementów scenograficznych oraz projekt identyfikacji wizualnej. Rozwiązania powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także osób starszych i dzieci. W projekcie preferowane będą rozwiązania ekologiczne, w tym materiały z recyklingu, czy oszczędne oświetlenie.

Prace konkursowe można składać do 20 kwietnia do Fundacji Art Transparent. Oceni je jury w składzie: dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Michał Bieniek z Fundacji Art Transparent, Piotr Górajec z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Marcin Hamkało, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ewa Pluta z Muzeum Miejskiego we Wrocławiu oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Stanowiące część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Muzeum Książąt Lubomirskich powołano do życia w roku 1823, a dla zwiedzających zostało oddane do ekspozycji w 1870 roku. Muzeum zostało zlikwidowane przez zawieruchę wojenną podczas II wojny światowej i ponownie przyłączone do reaktywowanego we Wrocławiu Zakładu dopiero w 2007 roku. Muzealna kolekcja zawierała wiele bezcennych dzieł polskich i zagranicznych artystów – były wśród nich m.in. prace Albrechta Duerera czy Rembrandta. Obecnie w polskich zbiorach znajduje się zaledwie część dawnej kolekcji. Zachowane i przywrócone po wojnie Zakładowi zbiory przez kilka ostatnich dziesięcioleci były uzupełniane i opracowywane w Ossolińskich gabinetach muzealnych.

Tekst: Grzegorz Szein
Foto: Wizualizacja Ossolineum