Pomiędzy obecnym budynkiem Ossolineum a gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego na miejscu parkingu powstanie Muzeum Książąt Lubomirskich. Oddanie do użytku planowane jest w 2023 roku.