Pod koniec maja 2021 roku, przedstawiciele 12 gmin sąsiadujących z Wrocławiem podpisali list intencyjny w sprawie projektu „Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej”. Tymczasem w Biuro Rozwoju Wrocławia stworzyło projekt pilotażowej trasy.

Celem gmin, których włodarze złożyli podpisy pod listem intencyjnym, było przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF), wspierającego transformację energetyczną miast oraz pozyskiwanie dofinansowania na realizację zadań na rzecz energii i klimatu.

Przez cały sierpień, badaczki z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziły badania, w ramach których przeprowadzały z mieszkańcami miasta wywiady dotyczące uruchomienia tramwaju wodnego we Wrocławiu. Jesienią ma się również odbyć badanie ankietowe wśród wrocławian, a zebrane informacje trafią do Biura Rozwoju Wrocławia, które zajmuje się projektem tramwaju wodnego.

Jesienią ma być również znana decyzja EUCF odnośnie udzielenia dofinansowania i to właśnie ona będzie kluczowa dla podjęcia dalszych kroków w rozwoju koncepcji tramwaju wodnego. Zaprojektowana trasa pilotażowa zakłada 15 przystanków, a czas jej pokonania wynosiłby około 1,5 godziny.

Projekt „Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej” coraz bliżej realizacji.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu / Biuro Rozwoju Wrocławia