Przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów w miejscu, gdzie ulicę Agrestową przecina uruchomiona w ubiegłym roku linia kolejowa numer 285, zostały udostępnione mieszkańcom w październiku. W grudniu prace w tym miejscu zostały wznowione, a ich celem była budowa ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie ścieżka jest już prawie gotowa.

Celem inwestycji jest poprawa warunków dojścia na przestrzeni przyległej do przejazdu kolejowego dla pieszych i rowerowych użytkowników. Ciąg pieszo-rowerowy, będący przedmiotem zamówienia, ma łączyć trasy dojścia od północy z ul. Borówczaną, a od południa z ul. Agrestową. Budowa spójnego połączenia trasy pieszo-rowerowej z istniejącą infrastrukturą w tym rejonie dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Odcinek będzie mierzył w sumie 80m długości i 4m szerokości – wyjaśniał ZDiUM przed rozpoczęciem prac.

Ścieżka powstała przy ul. Agrestowej, na odcinku od posesji nr 100 do skrzyżowania z ul. Borówczaną. W pierwszych tygodniach stycznia bieżącego roku wykonano takie prace jak: korytowanie, stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa oraz osadzenie obrzeży. Obecnie ułożona jest już nawierzchnia docelowa, czyli beton asfaltowy. Do ukończenia inwestycji pozostała jeszcze modernizacja latarni oraz montaż opraw ledowych.

Koszt budowy ścieżki to ponad 293 tysiące złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM