Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Remont Mostu Sikorskiego we Wrocławiu” był ogłaszany przez ZDiUM kilkukrotnie. Tym razem udało się rozstrzygnąć postępowanie, a wybrany wykonawca – firma YLE INŻYNIEROWIE będzie miała 12 miesięcy na stworzenie projektu.

Most Sikorskiego to jedna z najstarszych stalowych przepraw w mieście. Ma blisko 100 metrów długości i łączy lewy brzeg Odry oraz ul. Podwale i pl. Jana Pawła II z Kępą Mieszczańską.

Powstał w 1875 roku jako konstrukcja złożona z dwóch przęseł kratowych wspartych na filarze. Górne łączniki krat tworzą ażurowe zadaszenie nad jezdnią, a nad filarem znajdują się balkoniki widokowe. Most jest objęty ochroną konserwatorską. Ma 95,4 m długości i 14 m szerokości. Na moście znajdują się m.in. następujące sieci: gazowa, wodociągowa, teletechniczna, elektryczna, ciepłownicza – wylicza ZDiUM.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, w zakresie robót przewiduje się m.in. wymianę płyty pomostowej, naprawy antykorozyjne, podniesienie nośności obiektu do klasy B, wymianę kap chodnikowych z odrestaurowaniem istniejących balustrad, wymianę zablokowanych łożysk ruchomych oraz renowację łożysk stałych, wykonanie renowacji podpór oraz umocnień skarp, remont kapitalny sieci trakcyjnej z wymianą torowiska tramwajowego. Dokumentacja będzie także wymagała sporządzenia projektu montażu, remontu sieci wodociągowej umieszczonej na moście.

Koszt opracowania dokumentacji to ponad 638 tysięcy złotych. Projekt powstanie w ciągu roku od dnia podpisana umowy.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław