Wrocław wspiera szpitale w walce z COVID19, ale także w kompleksowej opiece nad matką i dzieckiem. Realizuje zadania, których celem jest poprawa jakości opieki okołoporodowej, wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom. W ramach tego wsparcia, do Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego trafił specjalistyczny aparat USG do badania noworodków i dzieci starszych.

Dziś do dyspozycji lekarzy oddajemy super nowoczesny aparat USG do badania najmłodszych pacjentów, tych zupełnie małych, wymagających badania zaraz po przyjściu na świat i nieco starszych z oddziału intensywnej terapii. Nowoczesny sprzęt do obrazowania daje możliwość szybszej i skuteczniejszej terapii dzieci, często w krytycznym stanie – mówił podczas konferencji prasowej Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – Miasto Wrocław nie jest organem założycielskim, ani prowadzącym szpitali we Wrocławiu, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców – dodał prezydent

W ubiegłym roku na wsparcie szpitali Wrocław przeznaczył ponad 6 mln 300 tys. zł.

Gorąco dziękujemy za pomoc i prosimy o jeszcze. Na pewno będziemy potrzebować nowoczesnej karetki neonatologicznej i tu także liczymy na pomoc miasta – apelował Janusz Jerzak, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Aparat USG, który dziś został przekazany szpitalowi został zakupiony w ramach programu „Zdrowa Matka i Dziecko”, realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW. Sprzęt umożliwia szybką i dokładną diagnostykę dzieci, które trafiają na oddział neonatologii i intensywnej terapii.

Sprzęt, który otrzymaliśmy od miasta, daje nam możliwość zdecydowanej poprawy jakości badań. Umożliwia diagnostykę noworodka, który waży mniej niż kilogram oraz nastolatków. Jest multifunkcyjny, umożliwia badania w szerokim zakresie – podkreślała Bożena Głowska, kierująca  Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

W oddziale neonatologicznym hospitalizowane są dzieci, chore noworodki nie tylko z Wrocławia, ale z całego Dolnego Śląska. Sprzęt pomoże nam w diagnostyce i skróci czas pobytu dziecka w oddziale – dodała dr Ma​rta Berghausen-Mazur, kierująca Oddziałem Neonatologicznym.

 

W 2021 roku Wydział Zdrowia UMW dofinansował dla szpitali sprzęt o wartości ok. 640 tys. zł.  

W programie „Zdrowa Matka i Dziecko” kupiliśmy w ubiegłym roku między innymi 4 zestawy KTG do monitorowania ciąży w ostatnim okresie, czyli tuż przed rozwiązaniem. Był to dar dla oddziału ginekologiczno-położniczego w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Falkiewicza – mówiła Jadwiga Ardeli-Książek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia UMW.

Wydział zdrowia sfinansował zakup:
– centrali nadzoru pielęgniarskiego KTG wraz z 4 sztukami aparatów KTG  dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, koszt dofinansowania – 175 tysięcy złotych,
– deodermatoskopu dla Szpitala Wojskowego, koszt dofinansowania  – 82,6 tysięcy złotych,
– deodermatoskopu  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Kamieńskiego, koszt – 80 tysięcy złotych.

Program „Zdrowa Matka Dziecko” jest realizowany w szerokim zakresie. To nie tylko finansowe wsparcie dla szpitali na zakup sprzętu, ale także między innymi program edukacji przedporodowej, realizowany we Wrocławskich Szkołach Rodzenia. W ubiegłym roku utworzona została Wrocławska Szkoła Rodzenia dla osób z niepełnosprawnością. Program edukacyjny jest dostosowany do potrzeb i możliwości kobiet niepełnosprawnych planujących macierzyństwo i ciężarnych.

Wydział Zdrowia realizuje również edukację zdrowotną w zakresie opieki i wychowania dzieci. Realizowana jest ona w Ośrodkach Informacji i Edukacji utworzonych przy Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Specjaliści (położna, ginekolog, pediatra, psycholog, pedagog, pielęgniarka i dietetyk) prowadzą zajęcia edukacyjne i konsultacje. Rodzinom wieloraczków w środowisku domowym udzielana jest pomoc psychologiczna, porady i konsultacje z zakresu pielęgnowania, karmienia, szczepień noworodków.

Na potrzeby rodzin utworzono wypożyczalnie sprzętu: m.in. wózki, monitory oddechu, nianie elektryczne, wagi, foteliki samochodowe, podgrzewacze do pokarmu, laktatory. W 2021 rozpoczęto pilotaż programu polityki zdrowotnej Wsparcie kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. „OD-ŻYJ”. W przypadku stwierdzenia wady rozwojowych płodu lub u dziecka po urodzeniu, kobiety wraz z rodzinami korzystają z bezpłatnych konsultacji m.in. psychologa, kardiologa dziecięcego, fizjoterapeuty, położnej.

 

Źródło: mat. prasowe
Foto: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego / 
Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk