Wrocław wspiera szpitale w walce z COVID19, ale także w kompleksowej opiece nad matką i dzieckiem. Realizuje zadania, których celem jest poprawa jakości opieki okołoporodowej, wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom. W ramach tego wsparcia, do Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego trafił specjalistyczny aparat...