Wrocław jest miastem wielu kultur i wyznań. Przykładem tego może być Dzielnica Czterech Wyznań –  jedyne w swoim rodzaju osiedle w całej Polsce, na terenie którego znajdują się świątynie 4 różnych religii. W całym mieście jest również wiele innych świątyń o różnych wyznaniach, o których najprawdopodobniej nie mieliście pojęcia. Za kolejny przykład może posłużyć Kościół Dnia Siódmego przy ul. Dąbrowskiego.

 Pierwsze wzmianki o adwentyzmie w Polsce sięgają roku 1888. Później, w roku 1901 we Wrocławiu założony był pierwszy Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Początkowo adwentyści spotykali się w sali wynajętej na wrocławskim rynku, ale później przenieśli się do sali przy ulicy Oławskiej. Niestety miała ona słabe warunki do prowadzenia nabożeństw zimą, co powodowało marznięcie wyznawców podczas spotkań.

 

W roku 1964 adwentystom udało się przenieść do budynku przy ul. Dąbrowskiego, który został wzniesiony w latach 1861–1862 i początkowo należał do Gminy Wolnoreligijnej. Od 1936 roku i aż do końca obrony Festung Breslau kaplica należała do baptystów, ale później została przejęta przez cerkiew prawosławną, która mieściła się w budynku do 1964 roku. W 2008 roku świątynia została wpisana do miejscowego rejestru zabytków.

 

Obecna liczba wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu wynosi ok. 120 osób. Nabożeństwa w zborze odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9:30 – 12.30.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Zbiory Fotopolska