Wrocław wzbogacił się o jedenaście nowych pomników przyrody. Okrzyknięte nimi dęby rosną na terenie Pól Irygacyjnych, które w przyszłości mają stać się rezerwatem przyrody. Powstała już nawet koncepcja przyrodnicza terenu stanowiącego zielone płuca metropolii wrocławskiej. 

Objęcie drzew ochroną prawną oraz otoczenie szczególną opieką, pozwoli na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, a także przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o walory wrocławskiej przyrody – wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Nowe pomniki przyrody to okazały dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm oraz grupa 10 dębów o obwodach od 370 do 517 cm. Dąb szypułkowy rośnie w rejonie ulicy Pęgowskiej, natomiast grupę pozostałych 10 dębów można podziwiać w rejonie ulicy Wędkarzy.

– Drzewa wyróżniają się naturalnym pokrojem, imponującymi rozmiarami oraz wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Ustronna lokalizacja na terenie niezagospodarowanym pozwala na stopniowe dokonywanie się naturalnych procesów starzenia oraz ochronę cennych siedlisk chronionych bezkręgowców – dodaje Biuro Prasowe UMW.

Na terenie Wrocławia znajduje się obecnie 116 pomników przyrody: 94 pojedyncze drzewa, 16 grup drzew, 2 aleje, 2 pnącza oraz 2 skamieniałe pnie drzew, czyli łącznie 203 obiekty.

Wartość przyrodnicza drzew objętych ochroną prawna w formie pomników przyrody jest ogromna. Większość to gatunki rodzime, przede wszystkim dęby szypułkowe. Coraz większego znaczenia nabierają jednak drzewa obcego pochodzenia, takie jak platany klonolistne, które we Wrocławiu tworzą wyjątkową w skali kraju populację. Swoich przedstawicieli mają również gatunki rzadkie np. cypryśnik błotny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny czy grujecznik japoński.

 

Foto: mat. Zielony Wrocław