Pod koniec 2021 roku spółka Rafin wygrała przetarg na zabytkowy Pałac Hatzfeldów przy ul. Wita Stwosza 31/32. Po 9 miesiącach prac i analiz, w sierpniu 2022 roku, Rafin podpisał umową franczyzową z firmą Marriott International. Zanim jednak rozpoczną się prace remontowe, które przemienią pałac w luksusowy hotel, konieczne było wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych. Pracujący aktualnie przy ul. Wita Stwosza 31/32 archeolodzy dokonali w ostatnim czasie interesujących odkryć.

Poniżej bruku, w dwóch wykopach sondażowych, odkryto części pochówków. Po przeprowadzonej analizie badacze ustalili, że pochówki najprawdopodobniej pochodzą z okresu przedlokacyjnego – XII-XIII wieku, co znajduje swoje potwierdzenie w analogicznych odkryciach w pobliżu pałacu. Warto w tym kontekście wspomnieć, że kościół św. Wojciecha, przy którym zlokalizowany był cmentarz, pierwotnie zbudowany był w stylu romańskim (początek XII w.), a w kolejnych wiekach (po m.in. zniszczeniu i licznych przebudowach) uzyskał dzisiejszą formę – wyjaśnia Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W piwnicach odkryto również częściowe przemurowania niektórych pomieszczeń. Po oczyszczeniu ścian z wtórnych warstw zaprawy, możliwe będzie przeprowadzenie analizy, a następnie wskazanie poszczególnych etapów przebudów obiektu.

Odkryte relikty architektury, zgodnie z warunkami decyzji DWKZ, będą wkomponowane w projekt budynku. Jak podkreśla właściciel obiektu, priorytetem jest odtworzenie historycznego pałacu i przywrócenie mu dawnego blasku.

 – Naszym celem jest odbudowa Pałacu Hatzweldów przy zachowaniu kluczowych parametrów pierwowzoru pozwalających na zaimplementowanie w obiekcie funkcji hotelowej. Rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów, unikalna ze względu na jego wartość historyczną, architekturę oraz lokalizację wymaga szczególnego, nacechowanego pietyzmem podejścia – podkreśla Paweł Rojek, prezes spółki Rafin.

Obecnie trwają prace nad projektem architektonicznym.

 

Foto: mat. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków/J. Kondratowicz