Stworzenie trasy przyjaznej pieszym i rowerzystom na południowym brzegu rzeki to pomysł mieszkańców, zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. O rozstrzygnięciu przetargu na realizację tego zadania informowaliśmy w połowie listopada ubiegłego roku. Kilka dni temu w sąsiedztwie kładki Siedleckiej ruszyły pierwsze prace, a pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony wiosną.

– Planowana trasa stanowi kolejny element Zielonej Pieszo-Rowerowej Sieci Wrocławia. Połączy rekreacyjne drogi budowane w ramach Alei Wielkiej Wyspy oraz kolejnego projektu WBO (w ciągu ul. Młodej od m. Rakowieckiego) – wyjaśnia ZDiUM.

Wykonawca wybuduje około pół kilometra ścieżki o szerokości od 2,5 do 3 metrów.

Teren nabrzeża obfituje w rozmaite gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną, i nie bez powodu nazywany jest „wrocławską Amazonią”. Występuje tu aż 26 gatunków ptaków, 6 gatunków nietoperzy, jaszczurki, żaby, krety, norki, wiewiórki i oczywiście bobry – wylicza prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Ze względu na szczególny obszar Przedmieścia Oławskiego, a mianowicie nadrzeczne zarośla licznie zamieszkiwane przez zwierzęta objęte ochroną, nawierzchnia nowej ścieżki będzie mineralna. Poza strefą ochronną drzew zaplanowano również strefę odpoczynku o nawierzchni z kostki, wyposażoną w ławkę, stojaki rowerowe oraz kosz na śmieci.

Prace potrwają około 5 miesięcy, a ich wartość to 670 tysięcy złotych.

Foto: mat. ZDiUM