Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia ustalono, że rondo w sąsiedztwie al. Karkonoskiej we Wrocławiu zyska nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazwa ta ma być uhonorowaniem działalności WOŚP we Wrocławiu, ale także na terenie całej Polski.

Z wnioskiem do Prezydenta Wrocławia o nazwanie ronda położonego w sąsiedztwie alei Karkonoskiej imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpił radny Rady Miejskiej Wrocławia, Dominik Kłosowski. Głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie odbyło się w czwartek (25 listopada) podczas 46. sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Za ustanowieniem nazwy głosowała zdecydowana większość radnych.

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Orkiestra stała się fenomenem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wrocławianie również korzystają ze sprzętu medycznego zakupionego przez WOŚP, oznaczonego charakterystycznym czerwonym serduszkiem oraz prowadzonych przez fundację programów medycznych i edukacyjnych. Proponowana nazwa będzie uhonorowaniem działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wyrazem wdzięczności lokalnej społeczności dla ludzi angażujących się w jej pracę – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Dokładna lokalizacja ronda WOŚP zaznaczona jest na poniższym szkicu:

 

Foto: mat. WOŚP