Minister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda poinformował o zwiększeniu kwoty dofinansowania budowy trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór o 64,8 mln złotych. Fundusze będą przekazane miastu dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

TAT to jedna z największych inwestycji tramwajowych w powojennym Wrocławiu. Poza budową linii tramwajowej, prace obejmują także sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Efektem powstania trasy autobusowo-tramwajowej będzie połączenie pl. Orląt Lwowskich z Nowym Dworem. Całkowity koszt inwestycji TAT szacuje się na 370 mln zł.

Na budowę TAT, Wrocław otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa.

– W odpowiedzi na problemy komunikacyjne Wrocławia zwiększyliśmy dofinansowanie. Pierwsza kwota, o której dyskutowaliśmy to 25 mln zł, następnie 50 mln zł i 58 mln zł. Ostatecznie zwiększyliśmy kwotę na rozwój transportu miejskiego do prawie 65 mln zł – wyjaśnił minister funduszy i polityki regionalne, Grzegorz Puda.

Gmina Wrocław otrzyma na projekt budowy trasy tramwajowo-autobusowej Nowy Dwór – Centrum Wrocławia dodatkowe 64,8 mln zł. W ramach inwestycji wybudowane zostanie 6,8 km trasy. Na całej długości planowanego ciągu transportowego zainstalowany będzie inteligentny system transportowy. Powstanie również obiekt „parkuj i jedź” na 50 miejsc postojowych.

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zarządza krajowymi programami unijnymi, dostrzega konieczność rozwoju transportu miejskiego. Dlatego miasta mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na rozwój komunikacji miejskiej – dodał minister.

 

Foto: MFiPR