Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 trwa od 18 września do 5 października. Dopuszczonych do głosowania projektów jest 199, a aż 105 z nich zakwalifikowano do kategorii zieleń/rekreacja.

Zasady oddawania głosów na projekty są takie same jak w roku poprzednim – głosować mogą wszystkie osoby zamieszkałe we Wrocławiu, bez względu na wiek, obywatelstwo, czy adres zameldowania. Każdy, kto postanowi wesprzeć wybrane projekty, może oddać 1 głos na projekt osiedlowy oraz 1 głos na projekt ponadosiedlowy. Miasto Wrocław przeznaczy na realizację zwycięskich projektów ok. 25 mln złotych.

Najwięcej projektów zgłoszono w kategorii zieleń miejska/rekreacja. Dotyczą one m.in. budowy nowych parków lub rozbudowie już istniejących, budowy zieleńców, czy nasadzeń drzew.

Jednym z projektów, o którym było dość głośno, jest posadzenie drzew wzdłuż ul. Legnickiej – ze względu na brak zacienienia i wysokie temperatury w trakcie lata, poruszanie się pieszych na tamtym terenie jest utrudnione. Pierwszym pomysłem było zasadzenie wzdłuż ulicy palm, jednak projekt w tej formie nie został zaakceptowany i ostatecznie można oddać głos na to, by posadzone zostały gatunki roślin znoszące polskie warunki klimatyczne.

Do końca głosowania pozostał niecały tydzień, warto więc zapoznać się ze zgłoszonymi projektami i przyczynić się do rozwoju Wrocławia. Głosować można: TUTAJ

Tekst: CWC