W przetargu na realizację remontu ul. Pięknej, zlokalizowanej na wrocławskim Tarnogaju, wzięło udział aż 9 firm. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert, natomiast podpisanie kontraktu i wybór wykonawcy ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyremontowany zostanie odcinek ul. Pięknej ciągnący się od ul. Nyskiej do ul. Armii Krajowej. Planowane prace obejmą przebudowę skrzyżowania z ul. Nyską na kształt ronda, poszerzenie jezdni, budowę chodnika po stronie południowej wraz miejscami postojowymi, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także budowę sieci NN i kanału MKT.

 

Inwestycja będzie realizowana etapami i potrwa około 8 miesięcy. W kosztach remontu będą partycypować deweloperzy.

 

Tekst: CWC
Foto: Fanpage Prezydent J. Sutryk