Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował o podpisaniu umowy na realizację inwestycji, której celem jest lepsze zabezpieczenie przed powodzią osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie, a także modernizacja ulicy Ślęzoujście. Przebudowę zrealizuje firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Prace nad koncepcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic rozpoczęły się już kilka lat temu. W ramach prowadzonych konsultacji już w 2019 roku Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt planowanej inwestycji. Ze względu na znaczne koszty miasto zaczęło się starać o pozyskanie środków z innych źródeł. Zdecydowano o włączeniu inwestycji do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych i realizowany przez PGW Wody Polskie.

– To bardzo ważna inwestycja, ponieważ wał przeciwpowodziowy w tym miejscu jest najsłabszym elementem całego wrocławskiego węzła i obecnie nie zabezpiecza wystarczająco Maślic i Praczy Odrzańskich przed powodzią – informuje Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Pamiętajmy, że obecny wał został wybudowany w 1903 r., jest wyeksploatowany i nie posiada odpowiedniej szczelności. Dlatego niezbędna jest kompleksowa przebudowa – dodaje.

Umowa na przebudowę została podpisana 4 lipca 2022 roku w Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PGW Wody Polskie, Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Zarządu Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Zarządu i Rady Osiedla Maślice oraz dr hab. inż. Czesław Szczegielniak. Jak informuje ZDiUM, rozmowy dotyczyły m. in.:

  • skali ewentualnego zagrożenia w razie zaniechania inwestycji (6 kmkw., 30 tys. mieszkańców pobliskich osiedli, 200 mln zł strat),
  • złego stanu konstrukcji wału, liczącej blisko 120 lat,
  • starań podejmowanych przez Radę Osiedla Maślice w celu doprowadzenia do przebudowy wału i zabezpieczenia przeciwpowodziowego tej części miasta,
  • ochrony przyrody w czasie inwestycji i później, w tym o nieuniknionych wycinkach oraz nasadzeniach kompensacyjnych,
  • planowanych rozwiązań drogowych, takich jak ograniczenie prędkości i montaż elementów BRD.

Wartość inwestycji to 12,6 mln zł, a zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Foto/Wizualizacje: mat. ZDiUM