Zapowiadana inwestycja archidiecezji na Ostrowie Tumskim, czyli dawny budynek drukarni metropolii wrocławskiej, osiągnął kolejny etap budowy. Odsłonięto elewację odbudowanej kamienicy o zabytkowej formie architektonicznej, która wkomponowała się w historyczną zabudowę okolicy.

Nową kamienice powstającą przy ulicy Katedralnej 1 tuż przy Moście Tumskim zaplanowano oddać do użytku jesienią 2019 roku. Głównym inicjatorem odbudowania dawnej drukarni jest Metropolia Wrocławska. Rekonstrukcja jest prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków.

Podczas II Wojny Światowej budynek został zniszczony i do tej pory teren był niezagospodarowany.

Zrekonstruowana dwupiętrowa kamienica będzie pełniła funkcję domu kanonicznego oraz ośrodka pracy twórczej i kultury chrześcijańskiej. Zagospodarowane mają być również tereny zewnętrzne przylegające do budynku od strony Odry.

Tekst/Foto: Grzegorz Szein
Pocztówka: Fotopolska