Trwają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru wokół Parku Szczytnickiego. Zgodnie z koncepcją konsultowaną aktualnie z mieszkańcami Wrocławia, w ramach inwestycji miałyby powstać m. in. alejki spacerowe, strefy leśne i łąkowe, plac zabaw, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Ogrody Szczytnickie mają powstać w zachodniej części osiedla Sępolno, pomiędzy ulicami: 8 maja, Dembowskiego, Kopernika i Mickiewicza, a więc wzdłuż budowanej aktualnie Alei Wielkiej Wyspy. Dawniej na tym terenie funkcjonowały ogrody i szkółki, natomiast obecnie znajdują się tam zdewastowane szklarnie i fragmenty budynków.

Zielona inwestycja ma być realizowana etapami. Rozpoczęcie pierwszego z nich – uporządkowanie i udostępnienie terenu mieszkańcom i mieszkankom, planowane jest na przyszły rok. Projekt nie zakłada ingerencji w historyczny obszar parku Szczytnickiego, a istniejący drzewostan zostanie zachowany. W miarę możliwości będą stosowane naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień.

Przewidujemy nowe nasadzenia w liczbie ok. 600 drzew (szczególnie gatunki rodzime: graby, klony, lipy, platany, ale też pojedyncze drzewa egzotyczne) oraz krzewy, byliny i łąki kwietne. Roślinność niska zostanie dobrana tak, by była przyjazna pszczołom i by stanowiła bazę pokarmową oraz schronienie dla ptaków, małych ssaków – informują Wrocławskie Inwestycje.

Ogrody Szczytnickie będą podzielone na dwie umowne części.

Zachodnia część terenu zostanie uporządkowana. Będą tam alejki spacerowe, strefy leśne i łąkowe. W centrum wschodniej części przewidziano funkcje związane z aktywnością społeczną wraz z zadrzewionym placem mogącym służyć organizacji lokalnych wydarzeń. Zostaną odtworzone szklarnie i plac zabaw. W miejscu dawnego boiska piłkarskiego przewidziano część sportową z zapleczem oraz parking – wyjaśnia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zaplanowana jest również rozbiórka zdewastowanych obiektów i wygospodarowanie miejsca pod nowe budynki, m. in. gastronomię i toalety, na plac zabaw, strefę kultury i polanę rekreacyjną.

Harmonogram konsultacji społecznych:

  • E-FORMULARZ OPINII dostępny w okresie 6-27.09.2022 r. na stronie internetowej konsultacji.
  • E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE, które odbędzie się 13.09.2022 r. (wtorek) o godz. 17.30 za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE odbędzie się 15.09.2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Czasoprzestrzeni przy ul. Tramwajowej 1–3, budynek biurowy, parter.
  • SPACER KONSULTACYJNY odbędzie się 22.09.2022 r. (czwartek) o godz. 17.30.
    Start spaceru: parking przy ul. Mickiewicza 19, przy pomniku Polskich Więźniów Pracy Przymusowej.

 

Wizualizacje: Pracownia 3XA