Wrocław uruchamia mobilne punkty szczepień dla osób w kryzysie bezdomności. W środę 9 czerwca wyjazdowe zespoły dojadą do schronisk i noclegowni z preparatem firmy Johnson & Johnson. Zarezerwowanych jest około 300 jednodawkowych szczepionek, ale jeśli będzie taka konieczność, ich liczba zostanie zwiększona.

Nasz największy punkt, Stadion Wrocław, podał już ponad 70 tys. szczepionek. W całym mieście wykonano ponad 650 tys. szczepień.  Teraz chcemy dotrzeć do ludzi wykluczonych, którzy z różnych powodów nie zarejestrują się samodzielnie, nie przyjdą do zwykłego punktu szczepień. Wyjazdowe zespoły przyjadą do nich, do schronisk i noclegowni. Dla osób, które żyją na ulicach uruchamiamy punkt szczepień w ambulatorium dla osób bezdomnych przy ul. Cybulskiego. Wyjazdowy zespół będzie tam szczepił dwa razy w tygodniu, a specjalny ambulans dowiezie potrzebujących na miejsce – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Większość osób przebywająca w placówkach, dzięki pomocy pracowników schronisk czy noclegowni, została już zarejestrowana i zaszczepiona. Urząd Miasta szacuje, że do zaszczepienia pozostało ok. 150 osób. Kolejnych 150 dawek preparatu zarezerwowanych jest dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej.

Kampania edukacyjna i informacyjna dotycząca szczepień trwa na ulicach Wrocławia od kilkunastu dni. Akcja wspierana jest przez Fundację Homo Sacer, która specjalnym ambulansem będzie dowozić osoby bezdomne do ambulatorium przy ul. Cybulskiego. Tam dwa razy w tygodniu pracować będzie wyjazdowy zespół Medfeminy, który zaszczepi osoby bezdomne.

Najtrudniej jest pomagać osobom, które wydaje się, że na to nie zasługują. Dlatego ta inicjatywa jest tak ważna. Zaangażowanie wielu partnerów, wsparcie miasta – dają nadzieję na powodzenie tej akcji. Człowieczeństwo,  miasto otwarte i wrażliwe to jest synonim Wrocławia – podkreślał Andrzej Ptak, prezes Fundacji Homo Sacer, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt.

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta, we Wrocławiu jest ok. 900 osób w kryzysie bezdomności:

  • ok. 600 osób w placówkach,
  • ok. 300 na ulicy.

 

Komórką MOPS-u zajmującą się wsparciem osób w kryzysie bezdomności jest Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców. Miasto natomiast oferuje pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. m.in. świadczenia pieniężne, czyli zasiłki i niepieniężne w postaci: schronienia, zapewnienia posiłku, wymiany odzieży, pracy socjalnej, poradnictwa.

Pomoc w formie schronienia zapewniana jest w szczególności poprzez sieć placówek pomocowych dla osób w kryzysie bezdomności i są to: Ogrzewalnia – w okresie zimowym, Noclegownia oraz 10 Schronisk i 1 Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ofercie pomocowej posiadamy również 2 łaźnie, oraz 4 jadłodajnie dla osób bezdomnych i ubogich które dziennie wydają ok 1430 ciepłych posiłków.

Codziennie 29 pracowników Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oferuje pomoc osobom w kryzysie bezdomności nie tylko w ramach działań ustawowych, ale również pozaustawowych m.in. wspólne patrole ze Strażą Miejską Wrocławia prowadzone po to, by dotrzeć z konkretną ofertą pomocową do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej – mówił Tomasz Neumann, kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu.

MOPS dystrybuuje również wśród osób bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych zestawy posiłków samopodgrzewających i z pomocą Straży Miejskiej Wrocławia, oferuje transport do placówek zapewniających schronienie. Pracownicy socjalni prowadzą również działania o charakterze streetworkingu, monitorując tym samym sytuację bytową osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno – zimowym.

Streetbus – wg umowy – zabezpiecza dobowo, siedem dni w tygodniu, do 200 osób w sytuacji bezdomności ulicznej przez wydanie na stałych przystankach autobusu pakietów usług w postaci gorącej, zapakowanej w zamknięty pojemnik jednorazowy zupy, suchego prowiantu oraz w razie potrzeby beneficjentów – środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, środków higieny osobistej oraz bielizny.

W sumie na różne rodzaje wsparcia osób bezdomnych w 2020 roku Wrocław przeznaczył ok. 8,5 miliona złotych. Nakłady finansowe na konkursy dla NGO, prowadzących działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności ponoszone przez gminę, są sukcesywnie corocznie zwiększane.

Źródło: mat. prasowy