Powiększenie obszaru z zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00 o osiem kolejnych osiedli, zostało przegłosowane przez radnych miejskich 11 stycznia bieżącego roku. Uchwała wejdzie w życie w najbliższą sobotę (3 lutego), a zakup i spożycie alkoholu nocą będzie możliwe tylko w lokalach gastronomicznych.

Od 3 lutego ograniczenie będzie obowiązywało na terenie następujących osiedli:

  • Stare Miasto,
  • Huby,
  • Nadodrze,
  • Ołbin,
  • Plac Grunwaldzki,
  • Powstańców Śląskich,
  • Przedmieście Oławskie,
  • Przedmieście Świdnickie,
  • Szczepin.

W związku ze zmianami Urząd Miasta opublikował interaktywną mapę przedstawiającą informacje o punktach sprzedaży napojów alkoholowych i obowiązujących w nich zezwoleniach z uwzględnieniem podziału miasta na 48 osiedli wraz z wyróżnieniem 9 osiedli, na terenie których w porze nocnej (między godziną 22:00 i 6:00) obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w punktach handlowych.

Czerwone punkty na mapie oznaczają handel objęty ograniczeniem sprzedaży w godzinach nocnych, niebieskie punkty to handel nieobjęty ograniczeniem godzin sprzedaży, natomiast zielone punkty to lokale gastronomiczne.

MAPA ONLINE: http://bit.ly/mapasprzedazalkoholu

 

Foto: mat. GIS UMW