Urządzenia znajdujące się w Centrach Obsługi Mieszkańca umożliwiają uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, rejestracji samochodu oraz innych uprawnień dla kierowców, a także opłaty skarbowej. Jeżeli chodzi o siedzibę ZDiUM-u, w ciągu najbliższych dni pojawi się tam dodatkowo możliwość dokonywania m. in. opłat abonamentowych.

Od sierpnia mieszkańcy mogą korzystać z sześciu nowych opłatomatów. W prosty sposób dokonamy w nich płatności podatków, opłat związanych z rejestracją pojazdów, praw jazdy czy zameldowania, a także opłat Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Geodezji – wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie, na terenie wrocławskich urzędów i instutucji znajduje się 12 opłatomatów (6 obsługujących płatność zarówno kartą, jak i gotówką oraz 6 bezgotówkowych, które obsługują wyłącznie płatność kartą):

 • Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 – 3 szt.,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Kotlarskiej 41 – 2 szt.,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ 1-8 – 2 szt.,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca przy al. Kromera 44 – 1 szt.,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca w CH Magnolia – ul. Legnicka 58 – 1 szt.,
 • ZDIUM, ul. Długa 49 – 1 szt.,
 • Urząd Stanu Cywilnego – ul. Włodkowica – 2 szt., są przystosowane do przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych jedynie z tytułu opłaty skarbowej.

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, w opłatomatach można zapłacić należność z tytułu:

 • podatków i opłat od osób fizycznych:
  – od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  – łącznego zobowiązania pieniężnego,
  – za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • rejestracji samochodu:
  – zakupionego za granicą lub zakupionego w kraju,
  – zakupionego w kraju (pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych),
  – czasowa rejestracja samochodu na wniosek właściciela,
 • innych uprawnień dla kierowców:
  – za prawo jazdy,
  – za międzynarodowe prawo jazdy,
  – za pozwolenie na kierowanie tramwajem,
 • opłaty skarbowej:
  – za wydanie zaświadczeń i innych dokumentów,
  – za potwierdzenie własnoręczności podpisu,
  – opłat za informację adresową.

 

Foto: mat. prasowe UM Wrocław