Spółka Wrocławskie Inwestycje informuje o planowanym zamknięciu wlotu ul. Sokolniczej od strony ul. Legnickiej. Jest to związane z budową nowej drogi rowerowej. Organizacja ruchu zastępczego zostanie wdrożona w sobotę (23 lipca).

– Zamknięty zostanie wlot ul. Sokolniczej od ul. Legnickiej.  To oznacza, że z ul. Legnickiej nie będzie możliwy skręt w prawo w ul. Sokolniczą (jadąc od centrum w kierunku pl. Strzegomskiego). Ulica Sokolnicza będzie dwukierunkowa. Obsługa ul. Sokolniczej odbywać będzie się od ul. gen. Sikorskiego, co zapewni dojazd do posesji prywatnych oraz parkingu – informuje spółka Wrocławskie Inwestycje.

Na czas wdrożenia organizacji ruchu zastępczego zamknięte zostaną dwa przystanki autobusowe „końcowe” obsługujące linie 102, 103, 104, które przeniesiono na pl. Solidarności.

Powodem zmian jest budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej. Prace potrwają około 4 tygodnie – jest to okres niezbędny do wykonania robót drogowo–sieciowych w tamtym miejscu.

 

Foto: Google Maps