Do 2010 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieściło się przy ul. Skarbowców. Od tego czasu teren nie został zagospodarowany, jednak już wkrótce ma się to zmienić. Zgodnie z projektem, zgłoszonym w ramach Funduszu Osiedlowego, powstanie tam Obserwatorium Przyrody, dzięki któremu zaniedbany teren zamieni się w przyjazne mieszkańcom miejsce wypoczynku i edukacji.

Teren wokół schronu przy ulicy Skarbowców, będącego częścią fortyfikacji Breslau z 1893 roku został przebudowany w 1913 roku, a następnie wysadzony i częściowo zawalony w latach 60-tych XX wieku. Był bazą dla radiostacji wojskowej, częścią obserwatorium meteorologicznego, a podczas II Wojny Światowej pełnił funkcję schronu przeciwlotniczego dla pobliskiego osiedla policyjnego. W latach 1962-2011 znajdował się natomiast na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które ostatecznie zostało przeniesione na ul. Ślazową.

Aktualnie schron i jego okolice porośnięte są drzewami, trawami i nawłocią. Nieurządzony teren stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt i ptaków, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Aby zatrzymać postępujące ubywanie drzew, na skutek ich starzenia, susz czy wyłomów po silnych wiatrach, a także, by zabezpieczyć istniejącą tam bioróżnorodność, postanowiono stworzyć wspomniane już Obserwatorium Przyrody.

Opis koncepcji zagospodarowania terenu jest następujący:

  1. Zabezpieczenie schronu jako trwałej ruiny.
  2. Stworzenie bazy informacji na temat historii i przyrody miejsca oraz podobnych obiektów.
  3. Wytyczenie dróg i wykonanie ich nawierzchni.
  4. 4. Zaplanowanie „atrakcji” koncentrujących aktywność ludzi z dala od schronu, m. in.: psia polanka, kręgi spotkań, plac zabaw, trawiaste ławy lub górka saneczkowa po wschodniej stronie schronu.
  5. Pielęgnacja istniejącej roślinności.
  6. Uzupełnienie drzewostanu i podszytu na schronie, stworzenie enklaw drzew i krzewów na polanie, nieformowanych żywopłotów wzdłuż granic posesji od strony wschodniej i północnej oraz od ul. Skarbowców.
  7. Uzupełnienie runa na schronie, pod drzewami i krzewami/

Wykonawca w ramach zadania wybuduje między innymi 7 punktów do obserwacji przyrody. Powstaną stacje edukacyjne, z których dowiemy się na przykład: „Co w trawie piszczy?” Będzie to punkt obserwacji stawonogów, otrzymamy informacje o glebie – żywym skarbie pod stopami, dowiemy się, jak wygląda – drugie życie drzewa, jak żyją nietoperze oraz czym są rośliny użyteczne i jak je rozpoznać, a także o tym, że sen niejedno ma oblicze – relacjonuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Prace będą finansowane z Funduszu Osiedlowego, a ich koszt to milion złotych. Inwestycja ma zostać oddana do użytku mieszkańców w 2023 roku.

 

Wizualizacje: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
Foto: Zbiory Fotopolska/sebasr