We Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2016 zostały zgłoszone dwa wnioski o budowę kosmicznych placów zabaw. Pierwszy (nr projektu 200) to „Baza małych astronautów czyli kosmiczny plac zabaw w Mini Parku przy ul. F. Hynka”, koszt projektu to 750 tys. zł. Niestety, projekt przepadł w głosowaniu. Otrzymał zaledwie 245 głosy. 

 

Drugi wniosek (nr projektu 788) to „Plac zabaw dla najmłodszych na Gądowie Małym”. Jego koszt wyniósł 250 tys. zł. Znajduje się on pomiędzy terenami Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST, a Wspólnotami Mieszkaniowymi (Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin). Na ten projekt oddano 4 261 głosów. Pierwotnie projekt placu wyglądał mniej kosmicznie, ale w efekcie konsultacji i decyzji lidera na etapie realizacji projektu nastąpiła zmiana na aktualny kosmiczny wygląd, z planetami Układu Słonecznego i stacją kosmiczną.

 

Niestety, wiedza o Układzie Słonecznym nie była mocną stroną budowlańców, ponieważ w trakcie budowy zamienili Urana z Neptunem. Pomysłodawcy projektu pilnują, aby plac zabaw był wykonany poprawnie i zgłosili błąd w ustawieniu planet oraz inne niedociągnięcia do wykonawcy.
Pomysłodawcy budowy kosmicznego placu zabaw mają nadzieję, że rodzice i nauczyciele zechcą korzystać z tego placu w celach edukacyjnych.

 

Foto: Mat. WBO