1 stycznia 2023 roku wzrosły opłaty dodatkowe za pozostawienie samochodu na terenie wrocławskiej Strefy Płatnego Parkowania. Dotyczą one kierowców, którzy nie uiszczą opłaty za postój pojazdu w obszarze SPP lub przekroczą opłacony czas za postój. Uchwałę dotyczącą podwyżek podjęła 20 października 2022 roku Rada Miejska Wrocławia.

Jak informuje ZDiUM, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania jest ustalana w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 10% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Natomiast opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym jest ustalana w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 6% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Stawki opłat są obecnie następujące:

  • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 349 zł. Kwota ulega obniżeniu do 174,50 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Dla porównania, do końca 2022 roku kwoty wynosiły kolejno: 200 zł i 100 zł.
  • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefie wynosi 209,40 zł. Kwota ulega obniżeniu do 104,70 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Dla porównania, do końca 2022 roku kwoty wynosiły kolejno: 140 zł i 70 zł.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu