Słynna wrocławska przeprawa łącząca brzegi Odry istnieje od 1910 roku. Aby most mógł służyć mieszkańcom przez kolejne sto lat, konieczne jest przeprowadzenie remontu. W związku z tym Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na stworzenie projektu, choć ZDiUM zaznacza, że planowane prace to perspektywa co najmniej dwóch, a nawet trzech lat.

Od początku swego istnienia most był istotnym połączeniem przez Odrę i ważnym szlakiem miejskiej komunikacji. Jeździły po nim bowiem już konne tramwaje. Remonty obiektu, jezdni i torowiska o mniejszym i większym zakresie wykonywano na moście stopniowo od 1956 r. Ostatnie prace remontowe, obejmujące stabilizację łożysk, zabezpieczenia antykorozyjne oraz naprawę granitowych elementów pylonów i nabrzeży, miały swój początek 30 lat temu. Budowa i oddanie w 2012 r. AOW pozwoliły co prawda uwolnić most od destrukcyjnego dla elementów nośnych ciężkiego ruchu tranzytowego, ale coraz nowocześniejsze tramwaje oraz autobusy są niestety o wiele cięższe niż tabor produkowany 10 czy 20 lat temu – wyjaśnia ZDiUM.

Aby most nadal zachwycał, a jednocześnie by umożliwić jego dalszą eksploatację, konieczne jest przeprowadzenie remontu. Projekt, który opracuje wyłoniony w ramach przetargu wykonawca, obejmie następujące branże: konstrukcyjną, drogową, torową, elektryczną (oświetlenie, trakcja), odwodnienia, teletechniczną (MKT), ruchu zastępczego i docelowego, przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.

W zakresie robót przewiduje się m.in. wymianę żelbetowej płyty pomostowej, izolacji, nawierzchni jezdni, naprawy antykorozyjne konstrukcji stalowej, ocenę nośności oraz wzmocnienie konstrukcji tak, aby w razie możliwości poprawić nośność użytkową obiektu do 40t, a także wymianę torowiska tramwajowego.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 2 sierpnia 2023 roku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu