Na stronie internetowej BIP Wrocław pojawiła się informacja o konkursie,  realizowanym w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej.

Wrocławscy artyści mogą składać oferty sprzedaży swoich dzieł.

Miasto przeznaczy na wsparcie sztuki 130 tysięcy złotych, a zakupione prace zostaną wyeksponowane w budynku Urzędu Miejskiego.

Udostępniony regulamin konkursu mówi o tym, że oferty sprzedaży mogą składać profesjonalni artyści, którzy są autorami zgłaszanych dzieł i posiadają do nich wyłączne prawa autorskie. Dodatkowo, każdy z artystów musi mieszkać lub tworzyć we Wrocławiu lub na terenie powiatu wrocławskiego. Zgłaszający nie mogą pobierać w 2020 roku stypendium Gminy Wrocław na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury i sztuki, a także nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w uczelniach lub instytucjach kultury.

Każdy artysta może złożyć w Urzędzie Miasta jedną ofertę sprzedaży. Termin zgłaszania dzieł mija 2 października 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej BIP Wrocław.

Tekst: CWC

Foto: pixabay