W poniedziałek 17 stycznia ruszył nabór projektów do 10. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów, co więcej, nie musi być zameldowany na terenie miasta. Projekty można zgłaszać do 14 lutego 2022 roku.

Projekty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

W tym roku WBO  to 30 mln złotych, czyli o 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł – projektów osiedlowych.

Od tej edycji projekt ponadosiedlowy będzie mógł kosztować aż 3 mln zł, a osiedlowy 1 mln zł – mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – Jest jeszcze jedna zmiana. Od tego roku wszystkie projekty będą musiały uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami – dodaje.

Projekty pozytywnie ocenione, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów. Wtedy też, każdy z Liderów może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania listy projektów ocenionych pozytywnie po rozpatrzeniu odwołań) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnego wyniku drugiej oceny, Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września – 10 października. Jest ono bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować, nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie i papierowo.

Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej WBO oraz w BIP.

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).

 

Źródło: mat. prasowe / Foto: ZZM