210 projektów WBO zostało zakwalifikowanych do głosowania. W piątek 11 września, opublikowana została pełna lista projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na liście znalazło się 210 projektów, zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Liczba ta może się jeszcze zmienić, ale tylko w przypadku kiedy Liderzy zadecydują o złączeniu kilku projektów w jeden lub gdy postanowią wycofać projekt. Zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Liderzy mają jeszcze 4 dni na ewentualne wycofanie lub połączenie projektów. Termin wprowadzania zmian upływa we wtorek 15 września.

Oficjalne głosowanie na zakwalifikowane projekty rozpoczyna się w piątek 18 września i potrwa do 5-go października. Pełna lista projektów dostępna jest na stronie internetowej Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Tekst: CWC