Wrocław cyklicznie przeprowadza duże badania dotyczące przemieszczania się mieszkańców Wrocławia i gmin sąsiednich. To tzw. Kompleksowe Badania Ruchu (KBR). Pierwsze odbyły się w latach 2010/11, kolejne w 2018 roku, a w 2024 roku odbędzie się ich najnowsza edycja, która swoim obszarem, poza stolicą Aglomeracji Wrocławskiej, obejmie także dziewięć gmin ościennych.

To bardzo ważne badania. Są pełnym źródłem wiedzy o podróżach po Wrocławiu i okolicach. Teraz w 2024 r. są one dla magistratu szczególnie interesujące, bo pokażą, jak zmieniało się podróżowanie mieszkańców w związku z oddaniem strategicznych inwestycji transportowych takich jak np. tramwaj przez Popowice czy na Nowy Dwór, Alei Wielkiej Wyspy czy obwodnicy Leśnicy.

– Jednym z głównych składowych badań są wywiady ankietowe przeprowadzane z mieszkańcami w ich gospodarstwach domowych, podczas których zbiera się informacje o wszystkich podróżach, które odbyli oni w typowy dzień roboczy. W badaniu uczestniczy zazwyczaj około 1% losowo wybranych mieszkańców. Oznacza to, że kilka tysięcy osób biorących udział w ankietowaniu umożliwia poznanie pełnego obrazu tego w jakich godzinach, skąd, dokąd, jakimi środkami transportu i w jakim celu przemieszczamy się po Wrocławiu i okolicach – mówiła podczas konferencji prasowej Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Łącznie ankieterzy spotkają się z około 9 tysiącami osób. Wywiadujący będą wyposażeni w identyfikatory, ubrani w specjalne koszulki i kamizelki. Każdy będzie miał przy sobie kopię listu podpisanego przez prezydenta Jacka Sutryka uzasadniającego potrzebę przeprowadzenia tego badania. Ankieterzy odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe w okresie od 3 kwietnia do 20 czerwca. Będą także rozmawiać z osobami spotkanymi np. na przystankach.

Badania te przeprowadza się także za pomocą pomiarów liczby samochodów, rowerzystów i pieszych oraz liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej. Kamery oraz obserwatorzy liczą pojazdy i podróżnych w kilkuset punktach pomiarowych, co pozwala na wierne odwzorowanie sytuacji transportowej na ulicach i w komunikacji zbiorowej w całym badanym obszarze.

– To dzięki KBR wiemy na przykład, że w 2018 r. 41% podróży wrocławianie odbywali samochodami osobowymi, a mieszkańcy gmin sąsiednich aż 66%, co przekładało się na ponad 240 tys. aut wjeżdżających codziennie do Wrocławia. Z kolei podróże wrocławian w prawie 28% stanowiły przejazdy komunikacją zbiorową, a podróże mieszkańców gmin ościennych jedynie w 14%. Znaczna część tych wszystkich podróży była związana z pracą, a więc były to codziennie obowiązkowe dojazdy – opisywała Kozłowska-Święconek.

W czasie trwania KBR zdiagnozowane zostaną także najczęściej wybierane linie transportu zbiorowego, najbardziej oblegane odcinki tras tramwajowych, czy też stacje i dworce kolejowe z największą liczbą pasażerów. Wszystko to i wiele innych danych pozwoli na racjonalne i efektywne planowanie rozwoju transportu w mieście, jak na przykład korekty siatki połączeń komunikacji zbiorowej, lokalizację nowych parkingów P&R czy planowanie nowych inwestycji drogowych.

– Tegoroczne badania rozpoczynamy zaraz po świętach. Bardzo liczymy na zaangażowanie wrocławianek i wrocławian. O postępach i kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco – bo przed nami cała kampania informacyjna. Badania potrwają do końca roku szkolnego – tłumaczył Bartłomiej Wiertel z ViaVistula, firmy, która przeprowadzi badanie.

Wyniki badań powinny być znane pod koniec tego roku.

 

Foto: mat. prasowe UMW