W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wrocławianie wybrali do realizacji projekt, którego celem jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się między Szkołą Podstawowa nr 33 a ulica Pilczycką. Mowa o projekcie EDUFUN – Kozanowska Osada Przygoda, którego proces wykonawczy właśnie się rozpoczął.

Przy szkole podstawowej na ul. Kolistej na Kozanowie powstanie wyjątkowe miejsce. Podjęliśmy właśnie decyzję o zgodzie na ogłoszenie przetargu na realizację zadania, które nosi nazwę EDUFUN – poinformował prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Jak piszą inicjatorzy Kozanowskiej Osady Przygody, ideą projektu jest przemodelowanie wspomnianego obszaru i nadanie mu charakteru wypoczynkowo-edukacyjnego promującego przyrodę ożywioną i nieożywioną Dolnego Śląska. Część wypoczynkowa ma zostać zrealizowana poprzez „skwer równowagi” w południowo-wschodniej części oraz bieżnię do skoków w dal (uzupełnienie istniejących boisk), a część edukacyjna przez ścieżki z okazami drzew, krzewów i skał występujących na terenie naszej krainy geograficznej (informacja za pomocą kodów QR na komórce).

Dzięki tej inwestycji, dzieci w różnym wieku oraz dorośli będą mogli łączyć odpoczynek z zabawą, a przy okazji poznawać przyrodę Dolnego Śląska, dzięki czemu poszerzą swoją wiedzą przyrodniczą i geologiczną. Co więcej, budowa stacji pomiaru jakości powietrza, pozwoli na informowanie mieszkańców o jego jakości.

Powstaną także oświetlone ścieżki i mała architektura. Przygotujemy także trejaże osłaniające zielenią plac zabaw. Zakładamy, że od momentu zawarcia umowy z wykonawcą będzie on miał 5 miesięcy na realizację tego zadania – dodaje prezydent Wrocławia.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / dokumentacja WBO