Mediacje to metoda rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z tego typu pomocy bezpłatnie, w ramach programu Pogotowie Mediacyjne prowadzonego przez fundację Dom Pokoju.