Na siedmiu wrocławskich ulicach zostaną wyznaczone nowe miejsca postojowe objęte strefą płatnego parkowania. Po wdrożeniu zmian, opłaty za postój trzeba będzie uiszczać na ul. Suchardy, ul. Komandorskiej, ul. Mglistej, ul. Babiego Lata, ul. Sienkiewicza, ul. Chrobrego i ul. Grunwaldzkiej.

Prace związane z wyznaczaniem płatnych miejsc postojowych rozpoczęły się w poniedziałek (25 kwietnia). Drogowcy pojawili się na ul. Mglistej i ul. Babiego Lata, gdzie wdrożyli ograniczenia w parkowaniu (B-36) oraz zamontowali słupki przeszkodowe w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

We wtorek (26 kwietnia) prace prowadzone są w następujących lokalizacjach:

  • ul. Komandorska – od 26 kwietnia wyłączone z parkowania (B-36) miejsca postojowe vis a vis wylotu z ul. Skwerowej, na czas niezbędny do zamontowania słupków przeszkodowych, oddzielających strefę parkowania od strefy pieszej,
  • ul. Suchardy – od 26 kwietnia wyłączona z parkowania (B-36) będzie ulica Suchardy (strona prawa) na odcinku od Sienkiewicza do Grunwaldzkiej, na czas niezbędny dla wdrożenia oznakowania  płatnych miejsc postojowych,
  • ul. Chrobrego – od 26 kwietnia obowiązywać będzie czasowy zakaz parkowania (B-36) dla potrzeb wyznaczenia koperty dla osób niepełnosprawnych na wysokości nru 11.

Na ulicy Sienkiewicza ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywać od środy (27 kwietnia) na odcinku od Świętokrzyskiej do Matejki (po stronie ogrodu) na czas niezbędny dla zamontowania słupków oddzielających strefę pieszą oraz wyznaczenia płatnych miejsc postojowych.

Natomiast na ul. Grunwaldzkiej, dla potrzeb wdrożenia oznakowania miejsc płatnych, na poniższych odcinkach będą wprowadzane czasowe ograniczenia w parkowaniu (B-36):

  • od 27 kwietnia odcinek od Minkowskiego do Piastowskiej,
  • od 28 kwietnia od Roentgena do Suchardy,
  • od 29 kwietnia od Bujwida do Suchardy.

 

Foto: mat. prasowe UM